Zápis ze schůze klubu 27.1.2018 v Pávově

V sekci zápisy najdete vedle zápisu ze schůze také přílohu poskytující přehed o produkci beranů jednotlivých linií za poslední tři roky (zpracoval ing. Mareš). Schůze schválila úpravu znění standardu plemene dle návrhu rozeslaného s pozvánkou. Mluvili jsme o vývoji výsledků kontroly užitkovosti za posledních devět let, který není příliš uspokojivý. Hodně jsme debatovali o vlkovi a krkavci. Vedle sdílení příběhů ze života (krkavci, lišky, lamy, osli, poníci) jsme se pokusili navrhnout, jak bychom si představovali úpravu režimu náhrad škody.

S ohledem na kontrolu členství provedenou předsedou SCHOK byl upraven seznam členů klubu. Důvodem je opakované nezaplacení členského příspěvku. Pokud by došlo k nápravě, budeme rádi, když budeme moci tato členství obnovit.

Další schůze klubu je plánována na 9.11.2018 v průběhu tradiční ovčácké konference.

Hezké dny

MIlan Daďourek