Schůze klubu 25.10. od 14:00 v Rudimově

Pozvánku naleznete po rozkliknutí v příloze. Schůze naváže na nákupní trh ve Vrběticích.

Na programu schůze bude zejména volba nového výboru klubu (oznamuji úmysl předat funkci předsedy klubu) a výměna zkušeností se snižováním ztrát a s predátory, jak jsme se dohodli na minulé schůzi. Prosím všechny chovatele, kteří mají nějakou zkušenost se snížením ztrát jehňat a s ochranou stáda před predátory, aby pro nás připravili pár vět či fotek.