Doplnění seznamu členů

Seznam byl rozšířen o pět nově přijatých členů a odpovídá aktuálnímu stavu členů klubu podle záznamů. Doplnění mapy chovů proběhne kolem přelomu roku.